Wij zorgen voor uw succes

Knowledge - Skills - Engagement

Onze expertise

Onze expertise

IMP Professionals werd In 2013 opgericht door de voormalige COO van MeesPierson Fund Services en MD van TMF-Custom House Fund Services, drs. Robert Vennegoor. Kort daarna voegde ing Kees Tiebout, een bekende IT expert in de vermogensbeheer industrie, zich aan bij IMP Professionals.

IMP Professionals is een middle en back office specialist voor vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders. Wij zijn een partnership van professionals met 125 jaren aan relevante kennis en ervaring. Waar nodig leggen wij de verbinding met externe professionals en partijen voor een integrale oplossing, die onder onze verantwoordelijkheid wordt bedacht en gerealiseerd.

IMP Professionals wordt erkend om haar kennis en ervaring op het gebied van:​​​

 

Investments en Investment funds

Het structureren van investeringen en de turn-key opzet van beleggingsinstellingen in Nederland, Luxemburg, Malta en andere jurisdicties.

Middle en Back offices

Het ontwerp en het opzetten van efficiënte middle en back offices die in compliance zijn met de regelgeving, inclusief:

 • Organisatorische inrichting / ontwerp van bedrijfsprocessen
 • Uitbesteding van werkzaamheden en IT​​
 • Investment en operationeel risico management / Compliance​
 • Computer software en infrastructuur

Wet en Regelgeving

Het huidige en veranderend juridisch en toezichtkader voor investment managers en pensioenuitvoerders.

Oplossingen

IMP Professsionals bedenkt en realiseert oplossingen voor de uitdagingen van onze Cliënten. Wij bieden de volgende oplossingen:

 • Third Party Fund Management oplossingen

  IMP Professionals heeft oplossingen ontwikkeld voor beheerders die onder de geldende regelgeving hun investment funds niet langer actief mogen aanbieden in Europa.

  Lees meer
 • Maatwerk oplossingen voor specifieke middle en back office vraagstukken

  IMP Professionals bedenkt en realiseert maatwerk oplossingen voor de specifieke middle en back office vraagstukken van onze Cliënten op basis van onze 70 jaren aan relevante ervaring.

  Lees meer
 • Slimme U​​itbestedingsoplossingen

  IMP Professionals zorgt dat vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders schaarse tijd en middelen overhouden door uitbesteding van administratie, IT, risicomanagement en compliance management.

  Lees meer
 • Risk & Compliance Management oplossingen

  IMP Professionals zorgt ervoor dat de beheerderorganisatie permanent in compliance is met de gewijzigde regelgeving èn er de vruchten van plukt!

  Lees meer

Werkwijze

IMP Professionals verbindt haar kennis en kunnen met de opdrachtgever. Wij maken een plan met de opdrachtgever en spreken deliverables en deadlines af. Heel transparant. Elke 2-4 weken kijken wij met de opdrachtgever terug en vooruit. Hierdoor blijft de opdrachtgever in control.​

Indien nodig hanteren wij de COSO II methode, een succesvol beheersingsmodel voor complexe projecten. Voor systeemontwikkeling en -beheer hanteren wij de PRINCE-2, TOGAF-9 , COBIT en ITIL methodieken.​​

IMP Professionals opereert onafhankelijk van enige beheerder, bank of prime broker. Wij hanteren een uitgeschreven beleid inzake belangenverstrengeling ten aanzien van de tijdige onderkenning en het adequaat management van (mogelijke) belangenverstrengeling en de vroegtijdige notificatie van alle betrokkenen hierover. IMP Professionals levert oplossingen in compliance met de geldende wet- en regelgeving. Het Beleid inzake belangentegenstellingen en de Algemene Voorwaarden van IMP Professionals worden ter beschikking gesteld en toegelicht aan de Cliënt, voorafgaand aan enige overeenkomst. ​

Wie wij zijn

IMP Professionals wordt in de kern gevormd door Robert Vennegoor en Kees Tiebout, de partners. Robert Vennegoor is een investment management professional, Kees Tiebout is een ITC expert in de investment management industrie. Zij hebben bij MeesPierson jarenlang erg succesvol samengewerkt en kennen elkaar ruim 16 jaar.

Waar nodig leggen wij de verbinding met andere deskundigen voor een integrale oplossing, die onder onze verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd.

Robert Vennegoor

Managing partner

(geb. 1962) heeft een jarenlange ervaring in projectmanagement alsook in executive management posities in de investment management industrie. Robert heeft vele beleggingsinstellingen helpen opzetten en is verantwoordelijk geweest voor de administratie en het toezicht op meer dan 170 beleggingsinstellingen. Daarnaast heeft hij omvangrijke projecten geleid die het herontwerp van back offices en de turn around van business lines tot doel hadden.

Robert heeft een grondige kennis van het financiële toezichtkader en de operationele impact hiervan en wordt hierom in brede kring erkend.

Hij houdt academische graden in organisatiewetenschappen en corporate finance. Daarnaast heeft hij zich theoretisch gekwalificeerd als beleggingsadviseur en als pensioenadviseur.

In 2013 heeft Robert IMP Professionals opgericht.

Kees Tiebout

Partner

(geb.1963) heeft omvangrijke projecten geleid binnen de investment management industrie die integrale vernieuwing van de computersystemen; applicaties; processen en IT organisatie ten doel hadden. Hij hield (senior) management als ook executive management posities in het ICT domein van de investment management industrie.

Kees kan zeer goed de vertaalslag maken tussen de investment management requirements en intelligente, integrale computer systeemoplossingen op zowel het strategische- tactische als operationele niveau.

Kees heeft grondige kennis van alle IT processen en technieken en is in staat deze kennis te gebuiken om de Investment management business maximaal te ondersteunen en verder te uit te bouwen.

Kees heeft de HTS – Informatica voltooid en is van oorsprong een systeem architect en informatie manager.

In 2014 heeft Kees zich aangesloten bij IMP Professionals.​​

Onze impact

Onze kennis en ervaringen zijn hieronder samengevat.

STRUCT​URING VAN BELEGGINGSINSTELLINGEN

 • Structurering van 13-15 beleggingsinstellingen voor meerdere beheerders van beleggingsinstellingen.

IMPLEMENTATIE VAN EU WETGEVING

 • Implementatie van Europese regelgeving bij twee-tal bewaarders van in totaal ca. 140 beleggingsinstellingen.
 • Structurering van 3rd party fund management voor beheerders van beleggingsinstellingen van buiten de EU.
 • Her-inrichting van het risico- en compliance management bij een top 5 private bank en beheerder van beleggingsinstellingen
 • Her-inrichting van het risicomanagement en de ICAAP bij een vermogensbeheerder​

ONTWERP EN INRICHTING VAN MID EN BACK OFFICES

 • Inrichting en implementatie van integraal operational risk management bij een grote hedge fund administrator.
 • Implementatie van ISAE 3402 (SAS-70) interne controle standaarden / inrichting van de IT security (ISO27001/2).
 • Systeemselecties en -implementaties voor hedge fund administrators incl ontwerp en implementatie van workflow-, document- en data management systemen.
 • Project management van tientallen software ontwikkelingstrajecten.

OUTSOURCING EN BIJZONDERE PROJECTEN

 • Bewaarder e/o administrateur van 102 multi asset class beleggingsinstellingen met een intrinsieke waarde van EUR 20–22 miljard.
 • Advisering en begeleiding van uitbestedingstrajecten / selectie van third party service providers en banken / migratie van operationele activiteiten.
 • Review en selectie van global custodian bank relatie en migratie van EUR 1,9 miljard aan assets.
 • Ordelijke liquidatie van een broker/dealer en asset manager in Parijs (73 FTEs).
 • Advisering en begeleiding van uitbestedingstrajecten voor het beheer van IT systemen.
 • ​Ontwerp en uitvoering van due diligence onderzoeken bij
  •  2 middelgrote back office service providers
  •  6 prime brokers
  •  6 fund managers.

Referenties

Tot onze Opdrachtgevers en voormalige Werkgevers mogen wij onderstaande partijen rekenen.​

Carriere mogelijkheden

IMP Professionals kijkt voortdurend uit naar professionals met 5-10 jaar ervaring die beschikken over:

 • Een gedegen kennis van de relevante regelgeving en
 • Een diepgaande kennis van het beheer en de administratie van beleggingsinstellingen, ofwel
 • Een diepgaande kennis van het beheer en de administratie van pensioenfondsen.

Daarnaast dienen kandidaten uitmuntende relationele vaardigheden te kunnen combineren met een focus op project resultaat.​​​​​

CONTACT

APG Tower
Gustav Mahlerplein 109
26th floor
1082 MS Amsterdam - NL

Voor meer informatie

Stuur ons een bericht